Durant la darrera setmana d’abril, els alumnes de 1r i 2n d’ESO han realitzat el treball de síntesi sobre la figura de Salvador Dalí.

El projecte ha consistit a elaborar un joc de taula basat en la vida i obra d’aquest artista.

Una de les activitats ha estat la visita al Museu Dalí i a Cadaqués.

La recerca i la creativitat han estat uns dels objectius treballats.