Durant aquests dies és important que els infants puguin seguir, en la mesura del possible, un horari on es combinin diferents activitats lúdiques i educatives. És recomanable que els nens i les nenes tinguin estones de treball per fer els deures, estones de lectura, estones per ajudar a les tasques de la llar i estones de joc dirigit i lliure. Per això us deixem dos documents que us podeu descarregar amb un seguit d’idees per a petits i grans, perquè pugui ser més fàcil fer diferents activitats durant aquests dies.

ACTIVITATS