Benvolgudes famílies,

Estem vivint una situació excepcional. Ens hem hagut d’adaptar totes les famílies a aquesta nova realitat. El COVID-19 ens està colpejant a tots. Des de l’escola us volem traslladar el nostre ànim i suport en aquests moments tan difícils i dir-vos que estem al vostre costat. Sens dubte aquesta situació afectarà l’economia de tots els sectors: famílies, empreses i també els centres escolars. No sabem quan podrem tornar a l’activitat normal. Des dels centres posem a l’abast dels alumnes tots els recursos humans i tecnològics que han de facilitar que l’alumnat segueixi el seu procés d’aprenentatge. Els nostres mestres/professors estan treballant i amb contínua comunicació amb l’equip directiu, alumnes i famílies.

El concert educatiu no garanteix la gratuïtat de la plaça escolar perquè els recursos que rep l’escola de l’administració educativa són manifestament insuficients, ja que només cobreixen aproximadament el 40% del cost de les despeses generals del centre, tals com personal d’administració i serveis, professorat de pagament centre, manteniment i conservació, subministres, gestió fiscal i de nòmines i altres. La comunitat escolar, davant d’aquesta situació de crisi sanitària, ha de mantenir el seu compromís de sosteniment de l’escola mitjançant les quotes, ja que aquestes són la garantia del nostre projecte educatiu, la garantia de la pròpia escola. És clar que no es poden cobrar uns serveis quan aquests no es presten, però hi ha unes despeses generals que s’han de cobrir tot i estar tancada l’escola.

Per aquests motius, al rebut del mes d’abril descomptarem l’import de les activitats extraescolars i del menjador des del dia que es va tancar l’escola i no es tornaran a facturar fins que tornin a funcionar aquests serveis.

Som molt conscients de les conseqüències que pot comportar l’actual situació social i econòmica a les famílies i, com sempre, donarem resposta a les situacions particulars que es produeixin. Gràcies per la vostra confiança.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment.

Categories: Vilagran