IDEARI DEL CENTRE

EL COL·LEGI VILAGRAN ÉS UNA ESCOLA PRIVADA CONCERTADA I PRETÉN UNA EDUCACIÓ INTEGRAL, PER ALS ALUMNES, MITJANÇANT EL DESENVOLUPAMENT HARMÒNIC DE TOTS ELS VALORS HUMANS.

Els criteris que orienten la labor educativa del Centre són:

  • Emprar tots els mitjans tècnics d’aprenentatge a fi d’assolir una autèntica qualitat d’educació centrada en el respecte a la persona, en la voluntat de servei a la societat, en l’estima de la llengua i cultura pròpies.
  • Treballar a fons les diverses matèries, d’acord amb els objectius marcats, i des de l’aspecte teòric-pràctic.
  • Fer que les activitats escolars tinguin un aire familiar cuidant la lleialtat, companyonia, respecte mutu i responsabilitat que presideixin el seu treball i convivència.
  • Procurar una educació completa de tots els alumnes adaptada a la capacitat de cada un, per desenvolupar el màxim l’ensenyament intel·lectual, religiós, moral i social.
  • Promoure una participació eficaç de les famílies, professorat i alumnes, per tal d’aconseguir les metes educatives proposades.
  • Desenvolupar la tasca educativa procurant l’adhesió, lliure i personal, a un ordre de valors, d’acord amb el sentit cristià de la vida i del món.
  • Educar els alumnes en una llibertat responsable i capacitar-los en l’exercici de les seves obligacions ciutadanes perquè sàpiguen acceptar les conseqüències de les seves pròpies decisions.
  • Dins l’Escola, els alumnes vestiran d’una manera adequada i normal, sense cap complement estrident o que cridi l’atenció.