Durant aquest segon trimestre, s’ha dut a terme des de l’àrea de llengua catalana un concurs d’errors ortogràfics amb 3r d’ESO.

La prova ha consistit en trobar errades de qualsevol tipus fora de l’àmbit escolar als cartells de les botigues, als anuncis, als fulletons…

Se’ls ha proposat realitzar una wiki per tal de penjar les imatges amb les faltes i, alhora, han hagut de crear una oració enginyosa amb la solució correcta.

Els guanyadors han estat l’Alba Benjumea i en Julen Masferrer. Se’ls ha recompensat amb un joc d’enginy. Enhorabona als guanyadors!

Categories: ESO 3