Durant aquest primer trimestre estem consolidant competències d’ubicació espacial: dalt/baix, dreta/esquerra, meitat/centre, vertical/horitzontal… amb treballs de simetria. Repassem conceptes de geometria bàsica: la recta, la corba, el cercle, el triangle, el quadrat, el rectangle, el rombe; i també estem treballant habilitats de psicomotricitat fina: traçar línies, resseguir, retallar, enganxar, experimentant amb diferents tècniques i materials, i donant sempre un gran pes a la creativitat i expressió individual de cada alumne. En aquest treball concret hem traçat un semicercle al centre d’un full de color, a dalt un triangle i per sobre un rectangle amb línies trencades. Les hem retallat i enganxat sobre una làmina, on havíem marcat un eix de simetria doblegant per la meitat, de manera que en combinar les figures a dreta i esquerra s’han format un cercle, un rombe i un rectangle més gros. Finalment hem decorat lliurement els espais negatius amb retoladors.