Els alumnes de 3r d’ ESO han anat al laboratori per tal de consolidar els coneixements teòrics de la unitat de dissolucions. Han après a preparar diverses dissolucions i a calcular-ne la concentració. També han estudiat la relació entre la concentració i la densitat d’una dissolució.


Categories: ESO 3